Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 21621
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Podkarpackie Majątek

Majątek

Majątek MSP

MAJĄTEK

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. wprowadzającą ustawy reformujące administrację publiczną oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  6.10.1998 r. określającym szkoły i placówki, których prowadzenie należy do samorządu województwa / Dz.U. nr 133, poz.872 z późniejszymi zmianami i nr 147, poz.964 /, mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Medycznych
    ( obecnie Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/547/05z dnia 7 listopad 2005r. w sprawie przekształcenia ZSM w MSP)
    w Mielcu przy ul. Kościuszki 7 Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 2000-12-22 nabył Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

  1. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Decyzją z dnia 12.0.2.2001 r. ustanowił trwały zarząd na nieruchomościach położonych w Mielcu przy ul. Kościuszki 7 na rzecz Zespołu Szkół Medycznych ( obecnie Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/547/05z dnia 7 listopad 2005r. w sprawie przekształcenia ZSM w MSP) z przeznaczeniem na prowadzenie statutowych zadań jednostki, a Uchwałą
    Nr 186/1492/01 udzielił Dyrektorowi Zespołu Szkół Medycznych ( obecnie Medycznej Szkoły Policealnej) w Mielcu pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu w imieniu Województwa Podkarpackiego.

 

            NIERUCHOMOŚCI I MAJĄTEK, którym jednostka dysponuje:

 

        1. Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu przy ul. Kościuszki 7 dysponuje · n/w nieruchomościami wraz z zabudowaniami trwale związanymi · z gruntami oraz majątkiem wg stanu na 31.12.2007r.: 

1.     Grunty:

-         Działka zabudowana o nr ewid.1814/9 o pow. 1346m2 oraz działka o nr ewid. 1814/11 o pow. 10 m2 o wartości 1.000,00   na składowisko odpadów objęte KW  8909,

-         Część działki o nr ewid. 1814/10 o powierzchni 64,67 m2 związana z lokalem Nr 4 nad budynkiem I LO w Mielcu, objęta KW 448832.

2.     Budynki:

 

1/ budynek szkoły zlokalizowany na działce nr 1814/9, czterokondygnacyjny o pow. użytkowej 1.7756,50 m2, o wartości księgowej 749.612,85 zł., objęty KW  8909,

          2/ lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 1814/10 jako nadbudowa · II piętra nad budynkiem I LO w Mielcu przy ul. Jędrusiów 1 · o powierzchni użytkowej 144, 75 m2 składający się z dwóch · pracowni dydaktycznych, pomieszczenia gospodarczego / zaplecza / · i korytarza, o wartości księgowej 134.192,00 zł., objęte KW   48836.

           3/ Ruchomości i inne środki trwałe - o łącznej wartości    324.122,00

            4/ Zbiory biblioteczne o wartości - o łącznej wartości    13.581,00

 

 

          2.W celu wykonywania zadań statutowych jednostka dysponuje:

 

        1/ 15 – pracowniami specjalistycznymi do prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach kształcenia:

-         Pracownia analizy leku,

-         Pracownia technologii postaci leku,

-          Pracownia anatomii i fizjologii,

-         Pracowni ratownictwa medycznego,

-         Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych,

-         Pracownia ceramiki,

-         Pracownia plastyczna oraz wyrobów w drewnie i skórze,

-         Pracownia masażu,

-         Pracownia fizykoterapii i kinezyterapii,

-         Pracownia doświadczania świata,

-         Pracownia promocji zdrowia,

-         Pracownią informatyczną ze stałym łączem internetowym i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

-         Salą gimnastyczną,

-         Siłownią,

-         Centrum Informacji Multimedialnej,

-         Trzy sale wykładowe  

oraz

-         Świetlicą,

-         Zapleczem administracyjno – gospodarczym,

-         Własną kotłownie gazową

         

 

 

      

           

 

Poprawiony (piątek, 20 listopada 2015 13:33)

 
Powiaty